Jaarverslag UNCH biedt patiënten en verwijzers inzicht in zorgkwaliteit

Jaarverslag UNCH biedt patiënten en verwijzers inzicht in zorgkwaliteit

Printen
Jaarverslag UNCH biedt patiënten en verwijzers inzicht in zorgkwaliteit

Jaarverslag UNCH biedt patiënten en verwijzers inzicht in zorgkwaliteit

Printen

Om patiënten en verwijzers meer inzicht te geven in de kwaliteit van de neurochirurgische zorg, heeft het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) als eerste neurochirurgisch centrum in Nederland een kwaliteitsjaarverslag opgesteld. Het verslag over 2020 geeft een beeld van hoe het UNCH presteert op landelijke kwaliteitsindicatoren, maar ook hoe het centrum scoort op eigen belangrijke indicatoren, zoals aantal verrichtingen, wachttijden en complicaties. Het UNCH hoopt dat andere centra en specialismen het voorbeeld volgen om zo de kwaliteit van deze hoogcomplexe zorg goed en transparant te vergelijken.

UNCH: de juiste zorg op de juiste plek

De afdelingen neurochirurgie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), het HagaZiekenhuis en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken sinds 2014 samen onder de naam UNCH om zo de zorg voor patiënten met hoogcomplexe neurochirurgische aandoeningen te verbeteren. Dankzij de oprichting van het UNCH wordt in de Leids- Haagse regio de juiste neurochirurgische zorg geboden op de juiste plek. Een patiënt met een hoogcomplexe zorgvraag wordt zowel bij HMC, HagaZiekenhuis en LUMC via het UNCH verwezen naar het meest geschikte gespecialiseerde behandelteam in een van de drie ziekenhuizen.

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie van het UNCH, met leden uit de drie samenwerkende ziekenhuizen, brengt vanaf 2021 jaarlijks verslag uit over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het eerste jaarverslag is opgesteld over de geleverde speerpunten van de neurochirurgische zorg in 2020.  Het beschrijft zowel de prestaties op kwaliteitsindicatoren die landelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie, als op een aantal door het UNCH zelf opgestelde indicatoren, zoals het aantal verrichtingen, wachttijden en complicaties. Het geeft inzicht in de sterke punten van het UNCH, zoals de korte wachttijd voor oncologische patiënten en aantoonbare ervaring in hoogcomplexe zorgvragen. Daarnaast biedt het verslag handvatten voor verdere verbetering van de neurochirurgische zorg. Een samenvatting:

  • Ondanks de coronacrisis zijn 1608 operaties verricht binnen de UNCH-speerpunten. Dit is een stijging van 2 procent ten opzichte van 2019. 
  • Binnen het UNCH zijn in 2020 526 patiënten geopereerd aan een tumor in de hersenen of schedelbasis. Hiermee is het UNCH het grootste centrum voor intracraniële oncologie.
  • Binnen de hypofysechirurgie wordt multidisciplinair gewerkt waardoor samen met de patiënt een gewogen beslissing kan worden genomen om wel of niet te opereren. Deze valuebased werkwijze is een voorbeeld voor de overige speerpunten. Het aantal geopereerde patiënten in deze categorie is met 29 procent gestegen.
  • Het aantal complicaties in vasculaire neurochirurgie is ten opzichte van 2019 met 6 procent afgenomen; het aantal patiënten is met 9 procent toegenomen.
  • Zowel in 2019 als in 2020 hebben geen heropnames plaatsgevonden in de functionele neurochirurgie.
  • Het UNCH is hét zenuwcentrum van Nederland. Ruim 82 procent van de patiënten met een plexus brachialis-letsel wordt landelijk naar het zenuwcentrum verwezen. Daarbij zijn in 2020 63 procent meer patiënten geopereerd in vergelijking met 2019.

Verdere ontwikkeling kwaliteit

Om onze kwaliteit te waarborgen en te blijven werken aan verbeteringen in onze zorg, zal dit eerste UNCH jaarverslag elk jaar worden uitgebreid en verbeterd. Doel is om in de volgende verslagen diepere analyses uit te voeren waardoor er meer betekenis aan de cijfers kan worden gegeven en actiepunten kunnen worden geformuleerd. Eén van de actiepunten is het verder ontwikkelen van diverse zorgpaden waardoor de patiënt nog meer centraal staat en nog beter wordt betrokken in de verbetering van onze zorg.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Klik hier om het UNCH jaarverslag 2020 te lezen. 

Jaarverslag 2021