Wel of niet opereren bij oudere met traumatische hersenbloeding?

Wel of niet opereren bij oudere met traumatische hersenbloeding?

Printen
Wel of niet opereren bij oudere met traumatische hersenbloeding?

Wel of niet opereren bij oudere met traumatische hersenbloeding?

Printen

Wat is de beste behandeling als een oudere in het ziekenhuis belandt met een traumatische acute hersenbloeding? De samenwerkende neurochirurgen van het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) in Leiden en Den Haag krijgen 1,6 miljoen euro om samen met Belgische collega’s van het Universitair Ziekenhuis Leuven te bepalen wat het meest effectief is: vroeg opereren of initieel afwachten.

Sinds 26 oktober worden er patiënten geïncludeerd in de prospectieve, gerandomiseerde multicentrische studie genaamd RESET-ASDH. Het doel van de studie is om een eenduidig antwoord te vinden op de vraag welke behandeling het meest (kosten)effectief is voor de almaar groeiende groep ouderen met een traumatische acute subdurale bloeding. De 1,6 miljoen euro subsidie voor het onderzoek is afkomstig uit het BeNeFIT-programma van ZonMw en het Belgische Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 

Het beste resultaat op lange termijn

Patiënten van 65 jaar of ouder met een acute traumatische subdurale hersenbloeding worden willekeurig in twee groepen verdeeld. De ene patiëntengroep wordt direct geopereerd waarbij de bloeding wordt geëvacueerd en de andere groep wordt nauwlettend geobserveerd en waar nodig met medicijnen behandeld. ‘‘We zullen patiënten 5 jaar vervolgen om te bepalen welke behandeling op termijn tot de beste resultaten leidt’’, vertelt Ranjit Singh, arts-assistent neurochirurgie en PhD-student aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Opereren of afwachten?

Beide behandelingen - vroeg opereren en initieel afwachten - worden in de praktijk vaak uitgevoerd in Nederland en België, maar een duidelijke richtlijn gebaseerd op betrouwbaar onderzoek ontbreekt. Hierdoor bestaat er grote behandelvariatie tussen verschillende landen, ziekenhuizen en zelfs tussen neurochirurgen binnen ziekenhuizen. ‘’Afhankelijk van het ziekenhuis waar een patiënt wordt opgenomen of de inschatting van de behandeld neurochirurg, kan de aanpak verschillen’’, legt hoofdonderzoeker en neurochirurg prof. dr. Wilco Peul van het LUMC uit. ‘’De beste acute behandeling van deze patiëntengroep blijft een belangrijk klinisch en moreel vraagstuk’’.

Samenwerkingspartners

De studie wordt gecoördineerd vanuit het LUMC in Leiden en in Nederland zullen verder het Haaglanden Medisch Centrum, Haga ziekenhuis, Erasmus MC Rotterdam, Amsterdam UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Isala ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis deelnemen.  In België zullen naast het Universitair Ziekenhuis Leuven ook het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Ziekenhuis Oost-Limburg Genk, Algemeen Ziekenhuis Delta, Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU), Université Libre de Bruxelles (ULB) en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge deelnemen aan de studie.

Jaarverslag 2021