Deep Brain Stimulation (DBS)

Deep Brain Stimulation (DBS) staat voor diepe hersenstimulatie. Deze behandeling kan onder andere worden toegepast bij de ziekte van Parkinson, bij mensen met een overmatige spierspanning (dystonie) en bij mensen die veel last hebben van beven (tremoren).

Hoe werkt DBS?

Bij bepaalde aandoeningen kunnen hersengebieden verstoord die een belangrijke functie hebben bij het coördineren van bewegingen, betrokken zjjn bij emoties en/of gebieden die betrokken zijn bij het verwerken en opnemen van informatie. De verstoring wordt veroorzaakt door een soort kortsluiting tussen de hersengebieden. Bij DBS wordt via een operatie één of twee elektrode(s) in de hersenen geplaatst, die verbonden is met een batterij. De elektrodes geven elektrische impulsen (prikkels) af waardoor signalen die problemen veroorzaken, tegengehouden worden. De klachten kunnen hierdoor verminderen en soms zelfs tijdelijk verdwijnen.

Wie komt voor DBS in aanmerking?

DBS wordt meestal toegepast wanneer de hersenaandoening in kwestie onvoldoende behandeld kan worden met medicijnen of gedragstherapie, of wanneer de medicatie te veel bijwerkingen geeft. Medicatie zal na de ingreep bij bepaalde hersenaandoeningen nog wel nodig zijn, maar in veel mindere mate.

Binnen het UNCH is het HagaZiekenhuis gespecialiseerd in Deep Brain Stimulation. Op deze pagina kunt u een folder downloaden met uitgebreide informatie over DBS.

Ons advies