Printen
02 / 01 / 2020

CENTER-TBI & Net-QuRe

Printen

CENTER-TBI

De CENTER-TBI studie is een onderzoek naar traumatisch hersenletsel. Aan dit onderzoek dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, doen 70 centra uit 17 verschillende landen mee. CENTER-TBI heeft als doel informatie te verzamelen over de ongevallen, de medische verzorging en de uitkomsten van bijna 5000 patiënten in de Europese Unie. De inclusie van patiënten is inmiddels gestopt, maar de verzamelde informatie wordt geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de problemen die kunnen ontstaan na traumatische hersenschade en om behandelingen voor toekomstige patiënten te kunnen verbeteren. De eerste resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd en er worden nog meer resultaten verwacht de komende jaren.

Net-QuRe

Naast CENTER-TBI loopt ook een Nederlands onderzoek naar traumatisch hersenletsel: Net-QuRe. Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij een subsidie van de Hersenstichting. Het onderscheidt zich van Center-TBI door een focus op andere uitkomstbepalingen om de lange termijn effecten van verschillende behandelingen van traumatisch hersenletsel in kaart te brengen . Door analyse van deze gegevens kan de zorg voor deze patiënten in de toekomst verbeterd worden. Het LUMC werkt hierin samen met het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) in Den Haag, het Rijndam Revalidatiecentrum en het Erasmus MC in Rotterdam. De inclusie van patienten zal doorgaan tot in 2020, waarna de analyse van de verzamelde gegevens zal starten.

Patiënt

Aan patiënten die met traumatisch hersenletsel in het LUMC en HMC worden opgenomen vragen wij om deelname aan deze onderzoeken. Na de toestemming van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, verzamelen we gedurende twee jaar medische gegevens en vragen wij de patiënt vragenlijsten in te vullen. Verder nodigen wij de patiënt uit om na 6 maanden langs te komen in het ziekenhuis voor een aantal testen en onderzoeken. 

Klik hier voor meer informatie over deze studie.