Printen
27 / 02 / 2020

INNOVATE Trial

Printen

De INNOVATE Trial (INterNational study on Odontoid frActure Treatment in the Elderly) richt zich op het vaststellen van de optimale behandeling van densfracturen in de oudere patiënt. Een densfractuur is een breuk van de tweede nekwervel, waarbij de dens (de ‘draaier’) is afgebroken. De behandeling kan zowel chirurgisch als conservatief van aard zijn. Er bestaat geen consensus over welke van deze behandelingsstrategieën het beste resultaat geeft in oudere patiënten. Om deze reden wordt deze studie uitgevoerd.

Patiënten die aan de selectiecriteria voldoen, worden gevraagd deel te nemen. De behandelend arts besluit in overleg met de patiënt welke behandeling zal worden toegepast. Bij een chirurgische behandeling wordt een operatie uitgevoerd. Bij een conservatieve behandeling wordt een nekkraag of een zogenaamd halo-vest aangemeten. De behandeling die patiënten ondergaan wordt niet beïnvloed door deelname aan dit onderzoek. De uitkomsten van de toegepaste behandelingen worden vergeleken. Hierbij wordt zowel gelet op de mate van genezing van de breuk als op het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven. Voor dit onderzoek zijn 275 patiënten nodig, die 2 jaar worden gevolgd.

Klik hier voor meer informatie over deze studie.