Gliomen

Primaire hersentumoren zijn tumoren die in de hersenen zelf ontstaan. Ongeveer de helft van deze tumoren ontstaat uit de steuncellen van het zenuwweefsel, de glia-cellen. Voorbeelden hiervan zijn: astrocyten, oligodendrocyten en ependymcellen. Uit al deze cellen kunnen tumoren ontstaan en samen worden deze tumoren gliomen genoemd.

De kwaadaardigheid van de tumor valt te beoordelen aan de hand van een aantal kenmerken en op basis van deze kenmerken kunnen gliomen worden ingedeeld in laaggradige tumoren (graad 1 en 2) en hooggradige tumoren (graad 3 en 4). ‘Laaggradig’ en ‘hooggradig’ staan niet gelijk aan ‘goedaardig’ en ‘kwaadaardig’. Van de gliomen zijn alleen de graad 1 tumoren echt goedaardig: deze tumoren groeien plaatselijk en zijn met een volledige operatie vaak te genezen. De andere gliomen (graad 2, 3 en 4) gedragen zich uiteindelijk kwaadaardig – hoe hoger de graad, hoe kwaadaardiger – en komen vrijwel altijd terug. 

Symptomen

De symptomen die een patient met een glioom kan ervaren hangen onder andere af van de groeisnelheid en de plek in de hersenen waar de tumor groeit. Symptomen van een glioom kunnen zijn:

  • Hoofdpijn
  • Gedragsveranderingen
  • Verlammingsverschijnselen
  • Spraakstoornissen
  • Epileptische aanvallen

Behandeling

Wanneer een hersentumor is vastgesteld op een hersenscan, is er vaak nog geen definitieve diagnose bekend (het type tumor). Om dit vast te stellen is een operatie nodig om een stukje weefsel weg te halen en te laten onderzoeken. Dit kan door het nemen van een biopt, maar ook door een resectie. Hoewel in sommige gevallen een operatie resulteert in genezing, heeft de chirurgische behandeling van een glioom vaak een ander doel, namelijk het uitstellen van verdere ontaarding, nieuwe aangroei en doorgroei, het verbeteren van de symptomen, verbetering van kwaliteit van leven en het verlengen van de levensverwachting. 

Binnen het UNCH is het Haaglanden Medisch Centrum het expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een glioom. 

Informatiefilmpjes

Meer informatie met uitleg over het zorgproces, de behandeling en de klachten en gevolgen zijn te zien in onderstaande filmpjes, beschikbaar gesteld door OncoWest:

Zorgproces

Behandeling

Klachten en gevolgen

Ons advies