Wakkere hersenoperatie

Bij een hersenoperatie wordt een 'luikje' gemaakt in de schedel, waardoor men bij de hersenen kan komen. Een hersenoperatie kan gebeuren onder volledige narcose, maar kan ook gedaan worden met een plaatselijke verdoving. Snijden in de hersenen geeft geen pijn, want hersenweefsel zelf registreert geen pijn.

Een probleem bij het operatief verwijderen van een hersentumor is dat de verschillende functies van de hersenen complex in elkaar zitten en niet altijd met het blote oog van elkaar te onderscheiden zijn. Ook is het verschil tussen het tumorweefsel en het gezonde weefsel niet altijd goed te zien, ondanks goede MRI-scans die de tumor in kaart brengen. Bij een hersentumor is het doel het tumorweefsel te verwijderen om (snelle) terugkomst te verhinderen, maar een paar millimeter te ruim snijden in de hersenen kan al voor uitval van verschillende functies zorgen.

Een wakkere operatie

Voordat de neurochirurg in de hersenen gaat snijden, is het belangrijk dat er vastgesteld wordt waar zich functioneel belangrijk hersenweefsel bevindt. Daar wordt bij voorkeur niet in gesneden. Daarom worden de hersenen met een klein pincet elektrisch gestimuleerd en wordt de patiënt gevraagd kleine opdrachten uit te voeren of vragen te beantwoorden. Als de patiënt niet op de prikkel reageert, heeft het weefsel geen functie en kan het worden verwijderd. Roept een elektrische prikkel wel iets op of wordt er juist iets geremd, dan zal de neurochirurg er alles aan doen om het betreffende gebied te sparen en de functie voor de patiënt te bewaren. Een reactie kan bijvoorbeeld een beweging of gevoel zijn, maar ook dat de patiënt niet meer kan spreken of bewegen. De neurochirurg kan dankzij deze techniek schade bij het verwijderen van de tumor voorkomen.

Binnen het UNCH is het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) gespecialiseerd in wakkere hersenoperaties. Ook is het HMC als één van de vijf ziekenhuizen betrokken bij de SAFE-Trial; een onderzoek naar de toegevoegde waarde van de wakkere hersenoperatie te onderzoeken.

Voor meer informatie over een wakkere operatie binnen het HMC kunt u terecht op de website: https://www.haaglandenmc.nl/ziektebeeld/wakkere-hersenoperatie/

Ons advies