Brughoektumor

Een brughoektumor is een goedaardig gezwel dat uitgaat van de omhulling van de gehoor- en evenwichtszenuw. De gehoor- en evenwichtszenuw loopt via een kanaal naar de hersenen, de inwendige gehoorgang. Een brughoektumor ontstaat meestal in deze inwendige gehoorgang en groeit dan naar binnen in de richting van de hoek tussen de hersenstam en de kleine hersenen. Deze hoek heet ‘de brughoek’. In de meeste gevallen groeit een brughoektumor zeer langzaam.

Symptomen

Omdat de tumor ontstaat bij de gehoor- en evenwichtszenuw, kunnen de volgende symptomen ontstaan:

  • Eénzijdige gehoorvermindering (slechthorendheid)

  • Evenwichtsproblemen (gevoel van onzekerheid of draaisensatie)

  • Oorsuizen

Als de tumor verder groeit ontstaat er druk op de omliggende zenuwen en bloedvaten en later ook op het hersenweefsel (de hersenstam en de kleine hersenen). Dit geeft uiteindelijk uitval van de gehoor- en evenwichtszenuw en kan ook een doof gevoel in het gezicht geven.

Behandeling

De meest effectieve methode om schade te voorkomen als gevolg van de groei van de tumor, is het operatief verwijderen van de tumor. Omdat aan een dergelijke operatie risico is verbonden, kan ook ‘stereotactische bestraling’ overwogen worden. Hierbij wordt de tumor niet weggenomen, maar wordt de groei door straling gestopt. In sommige gevallen wordt besloten om niet direct tot behandeling over te gaan, maar eerst het natuurlijke verloop te volgen en pas behandeling te beginnen als aangetoond is dat de tumor groeit.

Binnen het UNCH is het LUMC gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een brughoektumor. Uitgebreidere informatie over deze aandoening kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN).

Ons advies