Brughoektumor

Een brughoektumor wordt ook wel vestibularis schwannoom of acusticus neurinoom genoemd. Het is een goedaardig gezwel dat uitgaat van de omhulling (zenuwschede) van de gehoor- en evenwichtszenuw. Een brughoektumor ontstaat meestal in de inwendige gehoorgang en groeit dan naar binnen in de richting van de hoek tussen de hersenstam en de kleine hersenen. Deze hoek noemen we de brughoek. Een brughoektumor zit dus niet ín de hersenen en is geen hersentumor. In de meeste gevallen groeit een brughoektumor zeer langzaam. Soms is er zelfs nauwelijks sprake van groei.

Symptomen

Omdat de tumor ontstaat bij de gehoor- en evenwichtszenuw, kunnen de volgende symptomen ontstaan:

  • Eenzijdige gehoorvermindering (slechthorendheid)
  • Evenwichtsproblemen (gevoel van onzekerheid of draaisensatie)
  • Oorsuizen

Als de tumor verder groeit ontstaat er druk op de omliggende zenuwen en bloedvaten en later ook op het hersenweefsel (de hersenstam en de kleine hersenen). Dit geeft uiteindelijk uitval van de gehoor- en evenwichtszenuw en dit kan ook een doof gevoel in het gezicht geven.

Behandeling

Bij brughoektumoren is het zelden nodig om direct na de diagnose actie te ondernemen, omdat ze heel langzaam groeien en bijna nooit meteen een groot gevaar voor de gezondheid vormen. In de praktijk is er maar één goede reden om tot een ingreep over te gaan, namelijk het voorkomen van een levensbedreigende situatie door groei van de tumor. Is een ingreep (uiteindelijk) wel nodig, dan is het belangrijk om te weten dat bestaande klachten meestal niet verdwijnen. De behandeling is dus puur gericht op het voorkomen van erger. 

Bij een brughoektumor zijn er drie behandelingen mogelijk: 

  • Afwachtend beleid (ook wel observatie of ‘wait and scan’ genoemd).
  • Operatieve verwijdering van de tumor.
  • Stereotactische bestraling 

Binnen het UNCH is het LUMC gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een brughoektumor. Meer informatie over brughoektumoren en de behandelmogelijkheden vindt u op de website van het LUMC.

Ons advies