Hypofysetumor

De hypofyse is een klein orgaan dat ligt in een holte achter de oogkassen onder de hersenen. Precies boven deze holte ligt de kruising van de oogzenuwen. De hypofyse heeft een belangrijke functie als hormoonproducerende klier en stimuleert daarnaast andere hormoonproducerende klieren in het lichaam zoals de schildklier, de bijnier en de geslachtsorganen. Eveneens speelt de hypofyse een grote rol in de waterhuishouding.

Symptomen

Wanneer er in de hypofyse een tumor ontstaat is deze bijna altijd goedaardig. De symptomen ontstaan meestal geleidelijk, omdat de tumor traag groeit en omdat de tumor vaak zelf geen hormonen produceert. Dit type tumor heet een ‘niet functionerende tumor’. Als de tumor groter wordt en druk op de oogzenuw geeft en/of op de hypofyse zelf, kunnen de volgende symptomen ontstaan:

  • Slecht zien of uitval van een deel van het gezichtsveld

  • Tekort aan bepaalde hormonen

  • Een combinatie van beide symptomen

Ziekteverschijnselen kunnen ook ontstaan wanneer de hypofyse als gevolg van een gezwel één of meerdere hormonen teveel gaat aanmaken. We spreken dan van een ‘functionerende tumor’.

Behandeling

Een hypofysetumor kan geopereerd worden, bestraald of beide. De keuze van de behandeling hangt onder andere af van de soort en grootte van de tumor.

Binnen het UNCH is het LUMC gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een hypofysetumor. Uitgebreidere informatie over deze aandoening kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN).

Ons advies